Eerste webinar DewaConnect succesvol verlopen.

Op donderdag 18/06/2020 organiseerde DewaConnect om 10u30 een webinar over transfrontalier alternance-studenten en stagiaires die werkplekken zoeken in Vlaanderen. Daarbij gaf de heer Pieter Dewaele, eigenaar van DewaFlex & DewaConnect, een woordje uitleg over hoe het duaal leren en werken op Hogeschool-Universitair niveau in Noord-Frankrijk werkt, wat het precies inhoudt en hoe voordelig het kan zijn voor Vlaamse bedrijven.

Verder kwamen er ook twee alternance studenten, Camille Van Holzaet (Belg) en Hélène Meyer (Frans), aan het woord. Zij deelden beiden hun ervaringen met het alternance systeem. Hierop kwamen veel positieve reacties van de deelnemers. Een deelneemster citeerde: “Een zeer mooi project waar ik volledig achtersta. Studenten laten kennis maken met nieuwe culturen en uitdagingen. De beste manier om in de bedrijfswereld te staan.”

Gevolgd werd door mevrouw Caroline Vouters (Cepreco business school) aangetoond dat er in Frankrijk veel scholen zijn die werken met alternance-studenten.  Dit betekent dus dat het alternance-systeem wel degelijk werkt en succesvol is in Frankrijk maar nog onvoldoende gekend is in Vlaanderen (ESF-project). Het is dus zeker en vast een opportuniteit voor Vlaamse studenten, maar ook voor Vlaamse bedrijven om een alternance student aan te werven. Verder werden er nog twee projecten van “Interreg” voorgesteld door de heer Pablo Decock (SIMILAR) en mevrouw Maureen Sibomana (TRANSUNIV). Beiden toonden aan dat, zeker nu in tijden van Corona, studenten bereid zijn om een transfrontalier uitdaging aan te gaan. De heer Decock citeerde: “kmo’s in de voedingssector kunnen hun hulp zeker en vast gebruiken.” Er is dus opportuniteit aanwezig.

Tot slot deelde Chloé D.K. haar ervaring als stagiaire bij DewaConnect. Zij heeft zich gedurende drie maand beziggehouden met de Franstalige studenten en bedrijven die interesse hebben in het alternance systeem. Zij verklaarde: « Wat opviel is dat er veel vraag is naar alternances door studenten, maar dat het wat moeilijker ligt om de bedrijven te bereiken. De volgende uitdaging: Vlaamse bedrijven via deze webinar warm maken om een alternance-student in dienst nemen. Wie weet is er wel een volgende editie op komst…