Frequently Asked Questions

de meest gestelde vragen & bijhorende antwoorden

Wat is het statuut van een 'alternance' stagiair(e) ?

 • Een “alternance contract” is een arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en de stagiair, waarbij de startdatum van de stage ingesteld is op de 1e dag van je aankomst in het bedrijf of opleidingscentrum.
 • Het leercontract bestaat uit een proefperiode van 45 dagen, waarbij beide partijen(werkgever & stagiair) op ieder moment het contract kunnen verbreken. De opzegging gebeurt eenzijdig en dusdanig zonder enige motivering omtrent de verbreking van het contract.
 • Anderzijds heb je het professionele contract, waarbij zowel het arbeidswetboek als de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten NIET gelden tijdens de proefperiode van de stagiair. Daarnaas bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan. Het doel van dit onderzoek is nagaan of de stagiair fit genoeg is om de beoogde positie naar welbehoren uit te voeren.
 • Tot slot hebben de stagiairs dezelfde rechten in verband met vakantiedagen als de andere werknemers in het bedrijf, ofwel 5 weken per jaar. De alternant wordt als betaalde werknemer gezien volgens de wet, maar sinds september 2005 kan men eveneens van het studentenstatuut profiteren.

Wat zijn de verplichtingen van de student binnen het bedrijf ?

 • U bent verplicht de werktijden van de onderneming nauwlettend te volgen, daarnaast moet u ook het arbeidsreglement met de nodige aandacht respecteren. Zoals elke werknemer, bent u onderworpen aan de gebondenheid van het arbeidswetboek.
 • Als Alternant, moet u zich vooral schikken naar de instructies van uw stagemeester.
 • Daarnaast geniet u van de desbetreffende bepalingen die gelden voor de andere werknemers binnen het bedrijf.
 • Tot slot bent u onderworpen aan de collectieve overeenkomsten, die mogelijk toegepast worden binnen het bedrijf waar u werkt.

Kan men een alternarende opleiding volgen indien men de buitenlandse nationaliteit bezit ?

Het is niet noodzakelijk om de Franse nationaliteit te bezitten om alternant te zijn. Maar indien men een buitenlandse nationaliteit bezit, moet de desbetreffende student regelmatig op het nationale grondgebied verblijven. Daarinboven moet de student in het bezit zijn van een verblijfsvergunning en werkvergunning voordat hij een alternance contract tekent bij zijn werkgever.

Welke vergoeding is er voorzien ?

De wetgeving in verband met stages voorziet dat een voltijdse vergoeding (35 uren/week) bepaald wordt door het bruto uurloon van SMIC. Het bedrag hangt vooral af van uw leeftijd alsook van de vorderingen die u maakt tijdens uw opleiding. Voor de stagiairs die een leeftijd tussen de 21 à 25 jaar hebben, voorziet La Poste gunstige regelingen: het salaris wordt berekend aan de hand van het percentage van het overeengekomen minimum door het bedrijf dat hoger ligt dan het minimumloon volgens SMIC.

Als stagiair kunt u profiteren van een bijzonder voordeel: uw loon wordt vrijgesteld van belastingen indien het binnen de perken blijft van het jaarlijke bedrag dat uitgaat van SMIC. (16 125 euro voor het jaar 2010)

hoe plan ik mijn toekomstig gesprek ?

Het doel van dit gesprek bestaat enerzijds uit het uitdiepen van de verschillende elementen op je CV en anderzijds uitzoeken hoe gemotiveerd u bent voor de voorgestelde job.

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke naar je gedrag en kennis polst bij het voorstellen van een fictieve of gesimuleerde probleemstelling. Het meest voorkomende voorbeeld in de praktijk is een commerciële onderhandeling voor een commerciële- of zaakgelastigde job.

1° Ga op onderzoek !

 • Verfijn uw kennis door het opzoeken van voldoende informatie omtrent de exacte zakelijke activiteit van het bedrijf.
 • Ga eens kijken op de site van het bedrijf en probeer vooraf reeds in te spelen op mogelijke vragen.
 • Recruters zullen uw kennis en nieuswgierigheid voor de activiteiten van hun bedrijf testen en evalueren aan de hand van verschillende vragen of cases.

2° Bereid je goed voor.

 • Bereid de mondelinge presentatie van uw professioneel parcours voor, alsook uw ambities en passies.
 • Samenhang en nauwkeurigheid zijn eigenschappen die zeer gewaardeerd worden binnen een bedrijf.
 • Een goed gestructureerde formulering geeft een goede indruk aan de recruter en geeft een positief beeld in verband met de voorbereidingen dat uw trof voor het interview.

3° Zorg voor een wisselwerking !

 • Aarzel niet om vragen te stellen omtrent aspecten die u niet helemaal begrijpt. Dit toont uw interesse in het bedrijf en haar activiteiten.
 • Het is zeker en vast aan te raden om vooraf een lijst met vragen te maken indien u het antwoord niet gevonden hebt op de website van het bedrijf.

4° Blijf jezelf.

 • Wees uzelf, dit verwacht de 'recruter' ook van jou in een gesprek.
 • Beschouw dit interview als een situatie dat u de mogelijkheid biedt om uw professionaliteit en motivatie te bewijzen.

Hoe solliciteren ?

interesse Om te solliciteren voor een stage of alternance ?

SCHRIJF JE NU IN VIA HET REGISTRATIEFORMULIER.

Copyright DewaConnect 2018 - Alle rechten voorbehouden.